เป็นเทพแห่งทะเล รูปร่างของท่านจะเป็นมังกรที่มีปากใหญ่ (เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแห่งมหาสมุทร) และสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้

เทพริวจินจะอาศัยอยู่ในพระราชวังใต้น้ำริวกุโจที่สร้ างจากสีแดงและขาว ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ที่เทพริวจินใช้ควบคุมคล ื่นทะเล โดยใช้อัญมณีแห่งคลื่น มีผู้รับใช้เป็นเต่าทะเล ปลา และแมงกะพรุน นอกจากนั้น เทพริวจินเป็นพ่อของเจ้าหญิงโอโตะ (ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องเธอไว้ทีหลัง พวกท่านคงรู้จักเธอคร่าว ๆ แล้วทุกคนนะ ไม่รู้เรอะ แหม ก็เจ้าหญิงโอโตะ คนที่อุราชิมะทาโร่ไปพบหลังจากช่วยเต่าทะเลตัวหนึ่งไ ว้ไง) ซึ่งเธอกับเทพริวจินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำเนิดราช วงศ์ญี่ปุ่น

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト