ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการนอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือนั้นเป็นทิศสำหรับคนตายเท่านั้น

ความเชื่อด้านการนอนของชาวญี่ปุ่นคือไม่ควรนอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือ เนื่องจากเหตุผลที่ว่าชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าทิศเหนือเป็นทิศสำหรับคนตายเท่านั้น แต่ในทางกลับคนความเชื่อด้านการนอนของคนไทยที่เรารู้กันดี คือ ไม่ควรนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก เพราะดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก นั้นหมายถึงความมืดเหมือนการดับของดวงอาทิตย์ แล้วมาดูกันว่าทำไมคนญี่ปุ่นจึงนอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องดาว ซึ่งเป็นดาวประจำทิศเหนือและเชื่อว่าเป็นดาวแห่งตวามตาย ดังนั้นการนอนหันศีรษะไปทางทิศของความตายถือว่าเป็นสิ่งไม่มงคลนั้นเอง

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト