ามความเชื่อแบบเดิม ๆที่หลายๆ คนรู้มาแต่ไหนแต่ไรและถูกสั่งสอนแต่เด็กว่าไม่ควรนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก ด้วยเหตุผลที่เชื่อกันมานมนานตั้งแต่เราเกิดมาได้รับการปลูกฝังว่าไม่ควรนอน ไปยังทิศนี้ เพราะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก

การนอนทิศตะวันตกจึงไม่นิยม อันเนื่องจากแฝงความรู้สึกถึงความอ้างว้างและสิ้นสุด และมืดมน และสืบทอดกันเป็นความเชื่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นคนไทยเชื่อกันมานาน แต่สิ่งเหล่านี้ในดินแดนแห่งซามูไรมีความเชื่ออย่างไร เหมือนกับบ้านเราหรือเปล่า มาดูกัน

ชาวญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อในทิศหันหัวในการนอนเช่นกัน แต่มันคนละทิศละทางกับความเชื่อบ้านเรา ซึ่งความเชื่อของเขานั้น เชื่อว่าไม่ควรนอนหันศีรษะไปยังทิศเหนือ ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ก็คือ ทิศเหนือเป็นทิศสำหรับคนตายเท่านั้น ฉะนั้นเวลานอนคนญี่ปุ่นจะไม่นอนหันศีรษะไปยังทิศเหนือ


ความ เชื่อเรื่องดาวเหนือ ซึ่งเป็นดาวประจำทิศเหนือ ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นดาวแห่งความตาย ฉะนั้นการหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ก็เสมือนหันไปทิศแห่งความตาย

ถือว่าเป็นสิ่งไม่มงคล ฉะนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงที่จะนอนทางทิศนี้ ความเชื่อเหล่านี้คงคล้าย ๆกับของไทยที่ว่า ห้ามขึ้นบ้านใหม่ในวันเสาร์อย่างใดอย่างนั้น หรือห้ามเผาผีในวันศุกร์ทำนองนั้น

ส่วนความเชื่อที่ว่าคนญี่ปุ่นเป็นลูกหลานของพระอาทิตย์ และนับถือเทพแห่งดวงอาทิตย์ นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งในเรื่องนี้ ด้วยทิศที่พระอาทิตย์แสดงแสนยานุภาพมากสุดก็เมื่อผ่านทางทิศใต้นั้นเป็นช่วง ที่สว่าง

และร้อนมากสุดสร้าง ความมีชีวิตชีวาและแสงสว่างนำทางอย่างใดอย่างนั้น ส่วนทิศเหนือซึ่งเป็นทิศตรงข้ามก็เหมือนว่าอยู่ในทิศตรงข้ามกับสิ่งที่เขา นับถือ ให้ความรู้สึกห่างเหินกับเทพที่เขานับถือที่สุด นี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาจึงหลีกเลี่ยงในทิศเหนือนี้

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト