ตุ๊กตาไล่ฝน
照る照る坊主 (เทะรุเทะรุโบซุ)
คำว่า เทะรุ (照る) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า "แดดออก" และ โบซุ (坊主) แปลว่า พระ -- ตุ๊กตาไล่ฝน เป็นตุ๊กตาที่หลายคน อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วในการ์ตูนเรื่อง "อิกคิวซัง" โดยจะมีลักษณะเป็นตุ๊กตาผ้าสีขาว หัวกลม และเขียนตา จมูก ปาก

เมื่อทำตุ๊กตาเสร็จแล้วก็ให้นำไปแขวนไว้ที่ระเบียงหรือชายคาของบ้าน และอธิษฐานให้อากาศวันนี้แจ่มใส ปลอดโปร่ง หลังจากที่คำอธิษฐานเป็นจริงแล้วก็ให้รินเหล้าสาเกใส่ตุ๊กตา และผูกกระดิ่งทองให้อีกด้วย เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทำให้คำภาวนาเป็นจริง ในบางโอกาสชาวนาจะแขวนตุ๊กตาไล่ฝนกลับหัวสำหรับขอฝน

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト