เนื่องจากปัจจุบัน แทบจะไม่มีผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งระบบการศึกษาที่ใช้อยู่ได้ถูกปรับปรุงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีต้นแบบมาจากฝรั่งเศสและอเมริกา

ญี่ปุ่นได้ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 38 ปีในการจัดระบบและพัฒนาบุคลากรภายในประเทศจนแทบจะไม่มีผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา และผลที่ตามมาก็อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคือประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและสภาวะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト