รูปปั้นพระจิโซ โบซัตสุ ถือไม้เท้าที่ติดกระพวนไว้ด้วย เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ตั้งบริเวณริมทางเดิน ริมถนน ซึ่งคนญี่ปุ่นที่เดินผ่านไปมาก็จะยกมือไหว้เป็นประจำ

รูปปั้นของพระองค์นี้ มีชื่อที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันติดปากว่า จิโซ โบซัตสุ โดยเชื่อกันว่า เป็นพระโพธิสัตว์ ที่คอยช่วยเหลือเด็ก ผู้หญิงท้อง และผู้เดินทาง ด้วยเหตุนี้เองเมื่อชาวญี่ปุ่นได้เดินทาง ผ่านรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์นี้ จะต้องทำความเคารพเพื่อให้ท่านช่วยให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัย ความเชื่ออันนี้ญี่ปุ่นรับอิทธิพลมาจากจีนและคนในแถบอินเดีย โดยรับมาพร้อมกับความเชื่อว่าพระจิโซนั้น จะคอยปกป้องวิญญาณพวกเด็ก ๆ ที่ตายโดยพ่อแม่ลืมทำบุญไปให้ เพราะมัวแต่เศร้าโศก วิญญาณเด็กเลยไม่มีที่สิงสถิต พระจิโซเป็นผู้สร้างศาลเพื่อให้วิญญาณเด็กมีที่อยู่ สิ่งนี้นั่นเองที่ชาวญี่ปุ่นเห็นความเมตตาของท่าน และให้การยอมรับในคุณความดีของท่าน โดยถ้าจะเทียบเคียงกับเทพเจ้าองค์อื่นในประเทศญี่ปุ่นแล้ว พระจิโซถือว่า ชาวซามูไรนั้นให้ความเคารพและนับถือเป็นจำนวนมากอาจเรียกได้ว่ามากกว่า เทพเจ้าองค์ใด

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト