โดยซามูไรสมัยก่อนจะนิยมพกดาบติดตัวไปในทุกๆที่ และดาบญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะมีที่มาจากผู้ครองดาบนั้นๆหรือวรีกรรมที่ดาบนั้นได้กระทำไว้ โดยดาบญี่ปุ่นจะแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆ ซึ่งดูจากความยาวของดาบ นับความยาวเป็น ชาคุ หรือเทียบเท่าประมาณ 30.3 เซนติเมตร และดาบญี่ปุ่นจะมีความยาวไม่เกิน 3 ชาคุ เพราะหากมีความยาวมากกว่านี้จะจับได้ไม่ถนัด

โดยจุดที่เด่นชัดคือความแหลมคมของดาบนั่นเองซึ่งมีการใช้ดาบมากว่าพันปี โดยการตีเหล็กทำดาบนั้นต้องมีการตีทับไปทับมาด้วยการพับเหล็กแล้วตีไปเรื่อยๆทำให้ได้เหล็กที่ผสมคาร์บอนอย่างทั่วถึง แต่การใส่คาร์บอนลงในเหล็กก็สำคัญ เนื่องจากหากใส่คาร์บอนลงไปในเหล็กมากไปก็จะได้ดาบที่เปราะบาง แต่ถ้าใส่น้อยไปก็จะทำให้เหล็กอ่อน

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト