ญี่ปุ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับ 7 เทพเจ้าแห่งความโชคดี หรือ Shichifukujin ว่า จะนำโชคดีและความสุขมาสู่ผู้คน เทพเจ้าทั้ง 7 องค์ ถูกสื่อออกมาในรูปของ ภาพวาด รูปปั้น เพลง และการร่ายรำ และได้รับการเคารพบูชารวมกัน เป็นกลุ่มมาเป็น ระยะเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว การเดินทางไปแสวงบุญ ยังศาลเจ้าหรือวัดที่ประดิษฐานของเทพเจ้าทั้ง 7 ในระหว่างช่วงปีใหม่ ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยเอโดะ (1603 - 1868) และยังคงได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

1. Ebisu (อิบิสุ) เป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองในสัมมาอาชีพ ในหมู่บ้านเกษตรกรรม เป็นเทพเจ้าประจำนาข้าว ส่วนในหมู่บ้านประมงเชื่อว่าจะดลบันดาลให้จับปลาได้มาก Ebisu จะหนีบปลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีใต้แขนซ้าย และถือคันเบ็ดในมือขวา

2. Daikokuten (ไดโคคุเทน) เป็นเทพเจ้าผู้ต่อสู้ กับกองทัพปีศาจของประเทศอินเดีย และเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นผ่านประเทศจีนราวๆ ช่วงศตวรรษที่ 9 และถูกผนวกเข้ากับ Okuninushi no Mikoto (เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ในการเก็บเกี่ยวและโชคดีของศาสนาชินโต) กลายเป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองในที่สุด เรามักจะเห็น Daikokuten ยืนหรือนั่งอยู่บนมัดข้าว ถือไม้ตีคลีในมือขวา แขวนถุงสมบัติเหนือไหล่ซ้าย

3. Bishamonten (บิชามอนเทน) เป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรือง เป็นเทพเจ้าในศาสนาพุทธผู้ปกป้องความชอบธรรม ซึ่งมักจะสวมชุดเกราะเต็มยศ

4. Benzaiten หรือ Benten (เบนไซเทน) เป็นเทพเพียงองค์เดียวใน Shichifukujin ที่เป็นหญิง เป็นเทพเจ้าแห่งอักษรศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ความสุข และ คุณงามความดี รวมถึงชีวิตที่ยืนยาว Benzaiten จะบรรเลง Biwa ซึ่งเป็นพิณประเภทหนึ่งที่ลักษณะคล้ายน้ำเต้า (เครื่องดนตรีสายของญี่ปุ่น)

5. Fukurokuju (ฟุคุโรจิน) เป็นเทพเจ้าแห่งความสุข ความรุ่งเรือง ชีวิตที่ยืนยาว และ ความเฉลียวฉลาด มีศีรษะล้านรูปไข่ และเครายาวสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดและชีวิตยืนยาว บางครั้งอาจถือไม้เท้าและสมุดที่รวบรวมคำสอนทั่วโลก

6. Jurojin (จุโรจิน) เป็นเทพเจ้าแห่งความสุข ความรุ่งเรือง และชีวิตยืนยาว Jurojin มีเครายาวสีขาว และสวมหมวกบัณฑิต มักจะพบ Jurojin อยู่คู่กับกวางตัวผู้ซึ่งเป็นผู้ส่งสาร

7. Hotei (โฮเทอิ) เป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรือง และความสุข มีใบหน้าที่หัวเราะอยู่เสมอและมีพุงใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความใจบุญ จะถือหรือนั่งอยู่ข้างๆ ถุงสมบัติใบใหญ่

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト