ตุ๊กตาดารุมะ ( だるま daruma ) เป็นตุ๊กตาตัวกลมๆสีแดงทำด้วยไม้หรือกระดาษของชาวญี่ปุ่น เชื่อกันว่าตุ๊กตาดารุมะจะช่วยให้ความหวังเป็นไปสมดังปรารถนา

ตุ๊กตาหนึ่งตัวนั้นจะสามารถขอได้หนึ่งความหวังบน โดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตาที่มีกุศโลบายสำหรับการอธิฐานค่ะ โดยจะเว้นลูกตาไว้ คนที่ขอ ต้องอธิฐานสิ่งที่ตนอยากได้ แล้ววาดดวงตา 1 ข้าง และเมื่อสำเร็จดังปรารถนาก็ให้วาดดวงตาให้ครบทั้งสองข้าง ตุ๊กตาดารุมะที่ใช้แล้วจะถูกนำมาเผา ซึ่งหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ถ้าเผาไม่ทันก็ต้องรอไปอีกหนึ่งปีนะค่ะ ตุ๊กตาดารุมะนั้นนอกจากสีแดงที่เป็นที่นิยมแล้ว ปัจจุบันยังมีให้เลือกหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็น สีเงิน สีทอง สีขาว ฯลฯ

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト