ไทยมีการนำเข้าอาหารญี่ปุ่นประเภทใดบ้าง

อาหารญี่ปุ่นที่นำเข้าประเทศไทย 60-70% เป็นพวกปลา เช่น ปลาโอ ปลาทูน่า ปลาแซลมอน เป็นสินค้าที่ไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมา 30-40% เป็นพวกขนม อาหารแปรรูป และพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト