จากแบบสอบถาม ได้ผลสรุปว่า ทั้งสองประเทศมีความน่าอยู่ที่ต่างกัน

จากการที่ได้สอบถามใครหลายๆคน ได้ผลสรุปว่า ทั้งสองประเทศมีความน่าอยู่ที่ต่างกัน อย่างประเทศญี่ปุ่นที่น่าอยู่เพราะอากาศเย็นสบาย แต่ถ้าถามคนญี่ปุ่นแล้ว อากาศหนาวก็เป็นอุปสรรค์ในการทำอะไรหลายๆอย่าง เพราะในช่วงหน้าหนาว ก็จะหนาวมากจนไม่มีแรงที่จะทำอะไรได้เลย และที่ญี่ปุ่นจะมีฝนตกบ่อยมาก ใน 1 สัปดาห์จะมีฝนตก 2-3 วันเลยทีเดียว คนญี่ปุ่นจึงชอบฤดูร้อนเพราะจะได้ทำอะไรได้เต็มที่ ส่วนประเทศไทยเป็นเมืองร้อน คนญี่ปุ่นก็จะชอบ แต่คนไทยจะไม่ชอบ เลยทำให้ทั้งสองประเทศมีความน่าอยู่ที่ต่างกัน ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีการจัดเทศกาลตามฤดูกาล แต่ละฤดูกาลก็จะมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ทำให้คึกครื่นตลอดทั้งปี ที่ประเทศไทยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่ทั่วประเทศ แต่ความเป็นอยู่ทั้งสองประเทศก็มีอะไรที่ต่างกันเยอะ ญี่ปุ่นจะค่าครองชีพสูง นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไม่อยากไปอยู่ แต่ที่ไทยค่าครองชีพจะต่ำกว่า ทำให้การใช้จ่ายไม่สูงมาก คนก้ออยากจะอยู่มากกว่า จากเหตุผลทั้งหมดนี้ก็สรุปได้ว่า ทั้งสองประเทศน่าอยู่พอๆกัน อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะชอบความเป็นอยู่แบบไหนเท่านั้น

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト