มีหลายเหตุผลที่คนญี่ปุ่นอยากมาทำงานที่ประเทศไทย เหตุผลหลักๆคือ ชอบประเทศไทย

มีหลายเหตุผลที่คนญี่ปุ่นอยากมาทำงานที่ประเทศไทย เหตุผลหลักๆคือ ชอบประเทศไทย เช่น ชอบอากาศที่ร้อนเพราะที่ญี่ปุ่นหนาวมาก ชอบอาหารไทยที่มีรสจัด ชอบทะเลเพราะทะเลไทยสวย ชอบนิสัยคนไทย ค่าครองชีพถูกกว่าที่ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ทำให้คนญี่ปุ่นอยากมาอยู่ที่ประเทศไทยและมาทำงานที่ประเทศไทย ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นที่มาทำงานที่ไทยนั้นก็เพื่อต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และรับวัฒนธรรมใหม่ๆจากชาวต่างชาติ เนื่องจากการทำงานกับชาวต่างชาตินั้นเป็นการเปิดกว้างทางด้านความคิด เพราะประเทศไทยมีชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ และไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่อยากทำงานที่ประเทศไทย ยังมีอีกหลายชาติที่ชอบประเทศไทยและอยากมาทำงานในประเทศไทยเหมือนกัน

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト