ประเทศญี่ปุ่นบริโภคเนื้อปลาดิบ หรือ surimi ประมาณ 4 แสนตันต่อปี แต่ surimi ส่วนใหญ่นำไปทำลูกชิ้นปลา ที่เรียกว่า Kamaboko มีลักษณะเป็นแท่งสีขาว มักหั่นเป็นแท่งก่อนรับประทาน

ประเทศญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อปลาดิบปีละประมาณ 3 แสนตัน แต่ปริมาณการนำเข้าก็มีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยแหล่งที่นำเข้าเนื้อปลาดิบที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และไทย
สินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลาบดที่ทำจากปลา Itoyori ปริมาณนำเข้าจากไทยก็ลดลงเช่นกันอย่างเห็นได้ชัด จาก 81125 ตัน ในปี 2547 ลดลงเหลือ 69000 ตัน ในปี 2551 ปริมาณการนำเข้าที่ลดลงเนื่องมาจากปริมาณปลาที่ใช้เป็นวัตถุดิบลดลงในน่านน้ำไทย

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト