สินค้าที่ไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นมากที่สุดคือ

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นมากที่สุดคือ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบรถยนต์ พวกส่วนประกอบเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยนั้น มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยางธรรมชาติ เครื่องมือสื่อสาร เนื้อสัตว์ อาหารทะเลแปรรูป เนื้อปลาแช่เข็ง เป็นต้น

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト