คนไทยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศปีละประมาณ แสนกว่าคน

คนไทยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศปีละประมาณ แสนกว่าคน และประเทศที่คนไทยนิยมเลือกที่จะไปทำงานมากที่สุดคือ ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ แต่ในช่วงที่ผ่านมา แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่ค่อยดีนัก ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับแรงงานต่างชาติของแต่ละประเทศ อย่างใน 3 ประเทศที่กล่าวมานั้น แรงงานไทยจะได้รับอนุญาติให้ทำงานในกลุ่มก่อสร้าง อู่ต่อเรือ และงานรับใช้ในบ้าน ส่วนในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลมีนโยบายรับแรงงานชาวญี่ปุ่นเข้าทำงานก่อน เว้นเสียแต่ว่างานประเภทนั้นเป็นงานที่คนญี่ปุ่นไม่ถนัด จึงจะรับแรงงานต่างชาติเข้าไปทำ และด้วยเหตุนี้ ทำให้แรงงานไทยในต่างชาติมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ในอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกินโลกที่กำลังฟื้นตัว

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト