ปัจจุบันนี้ มีร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยมากกว่า 1,000 แห่ง

ปัจจุบันนี้ มีร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยมากกว่า 1,000 แห่ง รวมทั้งสิ้น 500 บริษัท โดยแบ่งเป็นร้านที่เปิดในห้าง 50% ร้านที่เปิดเดี่ยวๆ 40% และร้านที่เปิดในโรงแรม 10% ในประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่ออยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นที่นิยมจนต้องเปิดแยกออกไปอีกหลายสาขา เช่น ร้าน Oishi มีทั้งหมด 87 สาขา ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ร้าน Fuji 36 สาขา ร้าน Yayoi 33 สาขา ร้าน Ootoya 16 สาขา เป็นต้น

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト