หากท่านทั้งหลายมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้ว มีคนคะยั้นคะยอให้กิน

แต่เราอิ่มมากแล้ว และกินไม่ไหว แล้ว ก็ให้ พูดคำว่า อิ่มไป คนญี่ปุ่นก็จะเข้าใจ

เพราะคำว่าอิ่มไปในภาษาไทย จะคล้ายกับคำว่า "อิ่ม"ในภาษาญี่ปุ่น ที่พูดว่า "อิบไป"

แม้ว่าเสียงจะไม่ตรงกันมากนัก แต่ก็สามารถใช้ในยามฉุกเฉิน

"" ตอนพูดคำว่าอิ่มไป"ก็ต้องตบท้องเบาๆ เพื่อเป็นการช่วยทำให้เสียง "ม" แปลง เป็นเสียง "บ"ได้ง่ายขึ้น "

เวลาชวนเพื่อคนญี่ปุ่นมาทานข้าวและเราอยากรู้ว่า
เขาอิ่มไม๊ เราก็ใช้คำนี้ในการถามได้เช่นกัน

วิธีการใช้

คนไทย : อิ่มไป ? (ตบท้องเบาๆ สองทีขณะพูด) คำแปล " อิ่มไม๊คะ"
คนญี่ปุ่น : อิ่ปไป อิปไป อิ่มไป (อิ่มแล้วค่ะ)

จาก...http://dict.longdo.com/portal/node/54

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト