ดิฉันได้เคยถามจากเพื่อนที่ทำงานในโรงเรียนสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น

ดิฉันได้เคยถามจากเพื่อนที่ทำงานในโรงเรียนสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยมีอายุประมาณเท่าใด โดยข้อมูลเหล่านี้ เขาดูจากนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่สนใจมาเรียนภาษาไทย ว่าส่วนใหญ่เป็นคนวัยใด และดิฉันได้ทราบมาว่า ถ้าเป็นผู้หญิงจะอายุประมาณ 20-30 เพราะผู้หญิงญี่ปุ่นจะมีความคิดที่ว่า ต้องใช้ชีวิตก่อนแต่งงานให้คุ้มค่า เพราะถ้าแต่งงาน มีลูกแล้วจะไม่สามารถไปเที่ยวอิสระได้แล้ว เพระาต้องอยู่บ้าน ทำงานบ้านและเลี้ยงลูก ส่วนผู้ชายจะอายุประมาณ 40 เพราะผู้ชายญี่ปุ่น พอเรียนจบก็จะทำงาน อยู่แต่ในบริษัทอย่างเดียว แต่พอเริ่มมีอายุมากขึ้น พอที่จะเป็นหัวหน้าได้แล้วก็จะถูกส่งตัวไปดูแลงานที่ต่างประเทศ และส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศไทย

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト