จากผลการสำรวจ ในช่วงปี 2550-2555 มีคนญี่ปุ่นที่เกษียณอายุทั้งหมดจำนวนมากกว่า 25 ล้านคน

จากผลการสำรวจ ในช่วงปี 2550-2555 มีคนญี่ปุ่นที่เกษียณอายุทั้งหมดจำนวนมากกว่า 25 ล้านคน และมีแนวโน้มว่า 5 แสน - 1 ล้านคนนั้นเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากมีค่าครองชีพต่ำกว่าในประเทศญี่ปุ่น ในแต่ละปีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ส่วนใหญ่จะเลือกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันนี้มีผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประมาณ 2000 คน

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト