วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

ธนาคารญี่ปุ่นมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นายพิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 จ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2553 ของกองทุน Mizuho Asian Fund ซึ่งเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือจากกองทุน ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยธนาคารได้มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 โรงเรียน(โรงเรียนละ 600 เหรียญสหรัฐ) จาก 7 จังหวัด ที่ผ่านการคัดเลือกมารับมอบชุดอุปกรณ์ทางวิยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล โต๊ะปิงปอง พร้อมตาข่าย โดยกองทุนดังกล่าวได้จัดมอบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト