จับมือ 15 แบงก์ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตร

กสิกรไทย ประกาศรุกกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นในไทย หลังนักลงทุนญี่ปุ่นยังเข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง จับมือ 15 แบงก์ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรช่วยดูแลการเงินบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในไทย จัดสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ หวังเพิ่มมูลค่าลงทุน เป็นธนาคารไทยในใจลูกค้าญี่ปุ่น เพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 18%


นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมายที่จะทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นมากขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนญี่ปุ่นเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด และยังคงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยกว่า 7,000 บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความต้องการใช้บริการทางการเงินในปริมาณมาก ขณะที่สถาบันการเงินของญี่ปุ่นในประเทศไทยยังให้บริการได้ไม่ครบทุกมิติและ มีจำนวนน้อย


ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงได้จับมือกับสถาบันการเงินของญี่ปุ่น 15 แห่ง ในการให้บริการทางการเงินแก่บริษัทของญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อให้บริการทางการเงินครบวงจรต่อเนื่องจากที่ลูกค้าได้รับบริการที่ ประเทศญี่ปุ่น โดยธนาคาร ฯ ได้ตั้งทีมญี่ปุ่น เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าญี่ปุ่นถึง 30 คน ซึ่งมากที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ของไทย และได้เปิดตัวสำนักงานผู้แทนกรุงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคมที่ ผ่านมา เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูล สนับสนุนการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างลูกค้าของทั้ง 2 ประเทศ

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทย มีลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นประมาณ 3,000 ราย แต่มีส่วนแบ่งตลาดเพียง 12% เนื่องจากบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ยังคงนิยมใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของญี่ปุ่นที่เข้ามาเปิดสาขาในไทยเป็นหลัก ดังนั้นการเจาะธุรกิจบริษัทญี่ปุ่นในไทยด้วยการให้บริการทางการเงินที่ครบ วงจร มีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม ด้วยบริการที่สะดวกกว่า จะเป็นช่องทางการขยายฐานลูกค้าญี่ปุ่นที่ดีที่สุด โดยธนาคารฯ ตั้งเป้าที่จะเป็นธนาคารไทยในใจนักลงทุนญี่ปุ่น (The Most Preferred Thai Local Bank) และจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นในไทยเป็น 18% ภายในปี 2555 รวมทั้งมีโครงการจะเพิ่มพันธมิตรที่เป็นธนาคารญี่ปุ่นอีก 5-6 ธนาคารภายใน 3 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มี 13 ธนาคารที่เซ็นสัญญาความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย และธนาคารพันธมิตรอีก 2 ธนาคาร ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าญี่ปุ่นของธนาคารในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้น ธนาคารกสิกรไทย ยังได้จัดการสัมมนาความร่วมมือทางธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น และงานจับคู่ธุรกิจทางการค้าไทย ญี่ปุ่น 2010 (Thai- Japan Business Summit and Business Matching 2010) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างลูกค้าธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการธุรกิจให้ลูกค้าและธนาคารพันธมิตรผ่านการพบปะพูด คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการจับคู่ทางธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Japan Business Matching) ในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจและร่วมลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศให้แก่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตร โดยคาดว่าจะมีการเจรจาธุรกิจประมาณ 200 ราย และมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 500 ล้านบาท

โครงการสัมมนาความร่วมมือทางธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น และงานจับคู่ธุรกิจทางการค้าไทย-ญี่ปุ่น 2010 จะช่วยสานต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ที่มุ่งเน้นในการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการงานเงินที่หลากหลาย ในคุณภาพมาตรฐานสากล

ที่มา...http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1291015502

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト