ไทยและญี่ปุ่นแต่เดิมมา มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับต่างๆ ทั้งในระดับ เอกชน องค์กรของรัฐ และหน่วยปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในด้าน วัฒนธรรม กีฬา และการแลกเปลี่ยนเยาวชน โดยเฉพาะในโอกาสสำคัญต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างไทย และญี่ปุ่นหรือในพิธีการสำคัญๆ ของราชวงศ์ไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ได้มีการให้ความร่วมมือกันในรูปของชุมชนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย และได้ดำเนินงานทางวัฒนธรรมได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างเช่น ในวโรกาส "เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่น" เมื่อปี พ.ศ. 2533 และในวโรกาส "เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ในระหว่างการเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 ได้มีการจัดงานทางวัฒนธรรมต่างๆ (คอนเสิร์ต ระบำ ละครเคียวเงน และงานรำวง "บงโอโดริ") เพื่อเฉลิมฉลอง พระราชพิธีดังกล่าว ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2537 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2538 ยิ่งกว่านั้น

ยังมีการจัดแสดงละครคาบูกิ ในวันที่ 31 สิงหาคมจนถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2539 อันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และได้รับคำชมมากมาย เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2542 มีการแสดง คอนเสิร์ต แจ๊ส & ไทโกะ ต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ต โดยวง ออร์เคสตรา อองซอมเบลอ คานาซะวา ในเดือนตุลาคมและการแสดงนาฎศิลป์สายรุ้งในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ที่มา...http://www.th.emb-japan.go.jp/th/relation/others.htm#3

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト