การเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่านสนามกีฬาศูนย์เยาวชน ไทย ญี่ปุ่น ดินแดง
ด้านถนนดินแดง
(ป้ายหยุดรถหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์แล้วเดินเข้าถนนมิตรไมตรีผ่านหน้ากระทรวงแรงงานประมาณ400เมตร)

รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172,ปอ.514 ปอ.529และปอพ.4 ปอพ.25 ปอพ34
รถธรรมดาสาย 12, 13, 36, 36ก, 54, 73,
73ก, 157, 163 และ 168

ด้านถนนวิภาวดีรังสิต
(ป้ายหยุดรถบริเวณสะพานลอยตรงข้ามโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแล้วเดินเข้าถนนดินแดงประมาณ150เมตรและเข้าถนนมิตรไมตรีผ่านหน้ากระทรวงแรงงานประมาณ400เมตร)

รถปรับอากาศสาย ปอ.24, 69, 92, 538 และ 504
รถธรรมดาสาย 24, 69 , 92

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト