จากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้ทำการจัดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในประเทศไทย

จากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้ทำการจัดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในประเทศไทย โดยดูจากความปลอดภัย ความสะอาด ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นเมืองที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม อันดับ 5 คือ เมืองมุกดาหาร อันดับ 4 คือเมืองพิจิตร อันดับ 3 คือเมืองน่าน อันดับ 2 คือเมืองแม่ฮ่องสอน และอันดับ 1 คือเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งถึงแม้ว่าเมืองเหล่านี้จะไม่ใช่เมืองในอุดมคติของใครหลายๆคน แต่ว่าก็เป็นเมืองทรงคุณค่าที่ทำให้รู้ว่า เมืองไทยก็มีเมืองที่น่าอยู่ไม่เป็นรองชาติใดในโลกเลยทีเดียว

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト