คนญี่ปุ่นมาประเทศไทยช่วงไหนมากที่สุด

คนญี่ปุ่นจะมาเที่ยวในเมืองไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคมกันเป็นส่วนมาก เพราะช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วง Golden Week ของญี่ปุ่น ที่จะมีวันหยุดยาวประมาณ 10 วัน ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคม จะเป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียน-นักศึกษา ทำให้เป็นช่วงหยุดยาว สามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト