ในแต่ละปี คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ประมาณ 1.9 ล้านคนต่อปี

ในแต่ละปี คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ประมาณ 1.9 ล้านคนต่อปี ประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียได้แก่ จีน และฮ่องกง ส่วนแผนการท่องเที่ยวของคนไทย ในปี 2553 เลือกที่จะเที่ยวในเอเชียมากกว่าในยุโรป และจากผลสำรวจ ประเทศที่คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุดอันดับ 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น (35%) รองลงมาคือแระเทศจีน (22%) และฮ่องกง (21%) เหตุที่คนไทยเลือกที่จะเที่ยวในเอเชียมากกว่ายุโรปนั่นเป็นเพราะว่า ค่าใช้จ่ายถูกกว่า และการเดินทางก็สะดวกสบายกว่า โปรโมชั่นของแต่ละสายการบินก็มีให้เลือกหลากหลาย ทำให้เลือกที่จะเที่ยวในทวีปของตัวเองเป็นส่วนใหญ่

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト