ไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันยาวนานกว่า 600 ปี

ไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันยาวนานกว่า 600 ปี โดยเริ่มจากพ่อค้าชาวโอกินาว่าออกเดินทางมาค้าขายกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทยด้วย ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัย สินค้าที่ไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นในยุคนั้นได้แก่ ผ้าไหมและสิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผาของจีน ดาบญี่ปุ่น ส่วนสินค้าที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นส่วนใหญ่คือ ไม้สำหรับทำสีย้อมผ้า เครื่องปั้นสังคโลก เครื่องเทศ และสุรา เป็นต้น และเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาการติดต่อค้าขายระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้เฟื่องฟูยิ่งขึ้น เพราะไทยได้ขยายการติดต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆของญี่ปุ่น โดยรัฐบาลโชกุนโตกุงาวาได้ออกใบอนุญาตให้แก่เรือญี่ปุ่นในการเดินทางมาค้าขายกับไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2147

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト