สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย เฉลี่ยแล้วอ่านคนละ 2 เล่มต่อปีเท่านั้น

สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย เฉลี่ยแล้วอ่านคนละ 2 เล่มต่อปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก ต่างกับคนญี่ปุ่นที่อ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ 40 เล่มต่อปีเลยทีเดียว สาเหตุที่คนไทยอ่านหนังสือน้อย นั้นเป็นเพราะว่า หนังสือมีราคาแพง ประชาชนขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งบริการ และห้องสมุดโรงเรียนมีงบน้อย จึงทำให้มีหนังสือให้เลือกอ่านได้ไม่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการอ่านของคนไทยจึงมีโครงการหนังสือมือสองขึ้น ซึ่งจะนำหนังสือไปบริจาคทั้งห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดชุมชนที่ขาดแคลน เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาศอ่านหนังสือมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งประชากรและประเทศชาติ รู้ทันคน สถานการณ์ และเล่ห์เหลี่ยมต่างๆ

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト