ว่ากันว่า คนญี่ปุ่นอายุยืนที่สุดในโลก

โดยที่ผู้ชายญี่ปุ่นจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 79.1 ปี และผู้หญิง 86.2 ปี ส่วนผู้ชายไทยจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 68 ปี ผู้หญิง 75 ปี ถ้าเทียบกับอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนทั่วโลกแล้ว ผู้ชายจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 65.1 ปี ส่วนผู้หญิง 69.6 ปี และจากผลการสำรวจพบว่า อายุขัยโดยเฉลี่ยที่มากที่สุดในโลกคือผู้หญิงญี่ปุ่น ส่วนผู้ชายญี่ปุ่นมาเป็นที่สอง รองจากสวิสเซอร์แลนด์

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト