เราจะใช้วิธีเดิมครับ ผมก็ใช้อยู่เป็นประจำครับ ความจำแบบสั้นเป็นยาวไหม วันนี้คุณมาด้วยอะไร รถไฟใต้ดิน

ได้นั่งไหมหรือว่ายืน ได้ยืนค่ะ แล้วจำได้ไหมว่าข้างเราเป็นใคร จำไม่ได้ค่ะ จำไม่ได้นั้นเป็นความจำแบบสั้นความจำจะมีสั้น กลาง ยาว ผมเคยสอนแล้วใช่ไหมครับ ความจำแบบยาวก็เกือบถาวรเลยใช่ไหมครับ

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト