ทุกอาทิตย์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกปี เทศกาลบุญบั้งไฟอันยิ่งใหญ่ เทศกาลริวเซ RYUSEI Matsuri เทศกาลบุญบั้งไฟ แห่งเมืองไซตามะ (Chitama) จังหวัดชิชิบุ (Chichibu) ของประเทศญี่ปุ่น เมืองเล็กๆ อันอบอุ่น ที่อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวประมาณ 3 ชั่วโมง ได้จัดเทศกาลบั้งไฟสืบทอดประเพณีมากว่า 279 ปี เพื่อขอบคุณเทพเจ้า

นับแต่ปี 2542 สิบปีล่วงมา จังหวัดไซตามะ และจังหวัดยโสธรได้ลงนามเป็นเมืองพี่เมืองน้องสานสัมพันธ์แนบแน่น ด้วยบุญบั้งไฟ สื่อสัมพันธ์ผ่านประเพณีที่เหมือนกันดังพี่น้อง

นับ แต่นั้นเป็นต้นมา เมืองไซตามะ และจังหวัดยโสธรได้เดินทางไปมาหาสู่ สานสัมพันธ์แลกเปลีั่่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ร่วมกันตราบนานเท่านาน


จาก...http://thatpop.multiply.com/photos/album/93/93

メインメニュー

ข้อมูลเกี่ยวกับไทย-ญี่ปุ่น一覧

携帯サイト