ซู่โม่เป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่น ที่มีประวัติยาวนานเป็นพันปีและได้สอดแทรกวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีสมัยก่อนซูโม่ถือเป็นพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นการเคารพและขอบคุณพืชพันธ์ทางการเกษตรในฤดูเก็บเกี่ยว จนต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแข่งขันให้คนทั่วไปได้ชมกัน

ซูโม่เป็นกีฬาที่คนมีรูปร่างใหญ่และมีน้ำหนักมากประมาณ 100-200 กิโลกรัม ทรงผมจะเหมือนนักรบโบราณโดยไว้ยาวและเกล้าเป็นจุก ในการแข่งขันนักกีฬาจะใช้ผ้าคาดเอวเป็นผ้าไหม ยาวตั้งแต่ช่วงเอวจนถึงเกือบข้อเท้า เวทีที่ใช้แข่งขันเรียกว่า โดเฮียว เวทีจะป็นพื้นดินปนทราย มีขนาด 4.5 เมตร ถึงนักกีฬาซูโม่จะเป็นคนอ้วน แต่ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของสาวญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นจะให้เกียรตินักซู่โม่มาก เพราะญี่ปุ่นเป็นสังคมแบบอนุรักษ์นิยม