เคนโด ศิลปวิทยายุทธแขนงหนึ่งของแดนอาทิตย์อุทัย มีความหมายว่า วิถีแห่งดาบ (The way of the sword) มรดกการต่อสู้ของซามูไรญี่ปุ่น ดัดแปลงมาจาก'เคนจิตทสึ'หรือรูปแบบของการต่อสู้ด้วยดาบซามูไรจริงในสมัย โบราณ เป็นผลพวงจากการปรับตัวของเหล่าซามูไรว่างงาน (เนื่องจากในสมัยเอโดะบ้านเมืองสงบสุขไม่มีศึกสงคราม) ประกอบกับการนำความเชื่อทางพุทธศาสนา นิกายเซน ลัทธิขงจื๊อ เข้ามาผนวก ทำให้เคนโดไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังหรือกีฬาเท่านั้น แต่มีความหมายลึกซึ้งในด้านจิตวิญญาณด้วย

แก่นแท้ของเคนโด คือ การผนวกดาบ จิต และกาย เข้าเป็นหนึ่งเดียว การโจมตีโดยดาบไม้ไผ่ (ชินัย)ต้องผสานจิตและกาย จนสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในพริบตาที่เรียกว่า อิทโชะคุ อิตโต ซึ่งมีความหมายว่า ดาบเดียวในหนึ่งก้าว ถือเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ อันเกิดจากการใช้พลังเพียงนิดเดียว ดังนั้นผู้ที่ฝึกเคนโดอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าเด็กหรือผู้สูงอายุ ก็สามารถใช้หลักการนี้เอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีร่างกายแข็งแรงกว่าได้อย่างง่าย ดาย