ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่คนญี่ปุ่นนิยมมาลงทุนทำธุรกิจ โดยได้มีการสำรวจจำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผลปรากฎว่าในประเทศไทยมีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่เป็นอันดับเจ็ดของโลกเลยทีเดียว หรือประมาณ 60,000 กว่าคน และมีอัตราเพิ่มขึ้น ประมาณ12 เปอร์เซนต์ของปีก่อน

ขณะที่มีชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่มีใบอนุญาติถิ่นที่อยู่ให้อยู่อาศัยภายในประเทศไทยประมาณ 750 คน นอกจากจำนวนนี้ชาวญี่ปุ่นส่วนมากจะประกอบอาชีพนักธุรกิจหรือประมาณ 28,500 คน ประกอบอาชีพส่วนตัวอีกประมาณ 1,500 คน นักศึกษาประมาณ 1,500 คน และโดยรวมแล้วชาวญี่ปุ่นจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ตามด้วยจังหวัดชลบุรี ซึ่งเขตที่มีชาวญี่ปุ่นอาศัยมากที่สุดคงไม่พ้นย่านสุขุมวิทที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นหรือบริษัทของชาวญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก