เคนโด้ มีความหมายว่า วิถีแห่งดาบ เป็นศิลปะการป้องกันตัวของญี่ปุ่น

เคนโด้ มีความหมายว่า วิถีแห่งดาบ เป็นศิลปะการป้องกันตัวของญี่ปุ่น ถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติก็ว่าได้ อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีชุดเกราะที่มีลักษณะคล้ายชุดซามูไรโบราณ และดาบไม้ไผ่ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้สนใจจะเล่นเคนโด้ต้องมีคือ สมาธิ ให้คิดอยู่เสมอว่าดาบที่ใช้เล่นนั้นเป็นของจริงและนั่นหมายถึงชีวิต ในการแข่งขัน ผู้เล่นจะต้องสวมอุปกรณ์ให้ครบชุด และปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด ผู้แข่งขันจะถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือขาวกับแดง ผู้เล่นจะต้องตีให้ถูกจุดทำคะแนนทั้ง 3 จุดคือ ศีรษะ ข้อมือ และลำตัว การต่อสู้จะอยู่ภายในกรอบ ถ้าฝ่ายใดก้าวออกมานอกกรอบจะโดนตัดคะแนน และฝ่ายใดที่ทำคะแนนได้ 2 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ