เครื่องแต่งกายในการเล่นกีฬายูโด จะมี เสื้อคล้ายกับเสื้อกิโมโน กางเกงจะมีลักษณะคล้ายกางเกงจีน
และก็สายคาดเอว

เครื่องแต่งกายในการเล่นกีฬายูโด จะมีเสื้อที่คล้ายกับเสื้อกิโมโน ที่มีความหนาและแข็งแรงมากเป็นพิเศษและลำตัวจะใหญ่มากทีเดียวมีความเบาบางเป็นอย่างมากเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดี กางเกงมีลักษณะคล้ายกางเกงจีน กางเกงยาวประมาณครึ่งขาและต้องหลวมสบายด้วย สายคาดเอวจะเป็นผ้าที่เย็บซ้อนกันความยาวต้องคาดเอวได้สองรอบเหลือชายไว้เพื่อผูกเงื่อนพิรอด สำหรับสายคาดเอวนี้จะแสดงถึงความสามารถของนักกีฬาด้วย