ไอกิโด ไม่ได้ถือเป็นกีฬา แต่ถือว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวเท่านั้นเพราะ การเล่นไอกิโดมีจุดประสงค์เพียงเพื่อเอาไว้ป้องกันตัว

ศิลปะการต่อสู้ไอกิโด ผู้เล่นจะไม่ใช้อาวุธใดๆในการเล่นทั้งสิ้น แต่ถ้าบังเอิญผู้เล่นคนนั้นมีอาวุธอยู่ในมือแล้วล่ะก็ผู้เล่นก็สามารถที่จะใช้อาวุธได้ การเล่นไอกิโดจึงไม่ถือว่าเป็นกีฬาแต่เล่นเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าจะได้รู้วิธีการต่อสู้เท่านั้นเอง นอกจากนั้นการเล่นไอกิโดช่วยให้ผู้เล่นสามารถรักษาพลังและความกระฉับกระเฉงของร่างกายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากการเล่นไอกิโดช่วยให้ข้อต่อส่วนต่างๆ ของร่างมีความคล่องตัว ดังนั้นไอกิโดสามารถที่จะเล่นได้ทุกวัยไม่จำกัดอายุของผู้เล่น