ในประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจะนิยมใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิต เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีความปลอดภัยสูง
ดังนั้นการเกิดอาชญากรรมจึงมีน้อย

สัญลักษณ์เงินเยนของญี่ปุ่นจะเป็นตัวคันจิตัวนี้นะคะ 円 และใช้สัญลักษณ์ ¥ ในแบบที่เป็นสากลธนบัตรญี่ปุ่นจะแบ่งเป็น 3 ราคา คือ 1,000 2,000 5,000 และ 10,000 เยน บนธนบัตร 1,000 เยนแบบเก่า จะมีรูปของนัทซึเมะ โซเซกิ เขาเป็นนักเขียนนวนิยายของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในสมัยเมจิ ส่วนบนธนบัตร 1,000 เยนแบบใหม่จะเป็นรูปของ ดร.ฮิเดโย โนกุจิ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางวิชาบัคเตรีที่มีชื่อ เสียงระดับโลกในสมัยเมจิ บนธนบัตร 5,000 เยนจะเป็นรูปของ อิชิโย กวีและนัก ประพันธ์หญิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยเมจิ ส่วนธนบัตรใบละ 10,000 เยน เป็นภาพของนักคิดนักการศึกษาในสมัยเมจิที่ชื่อ "ฟุคุซาวะ ยูคิฉิ ส่วนเงินที่เป็นเหรียญจะมีราคา 1, 5,10, 100 และ 500 เยน

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト