วันแห่งการปวดหัว ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า zatsuu no hi

วันแห่งการปวดหัว ที่ญี่ปุ่นมีการรณรงค์แปลกๆแบบนี้ด้วย ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า zatsuu no hi วันนี้ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในวันนี้ผู้คนจะรณรงค์ไม่ให้ทำอะไรมากเกินไปจนปวดหัว

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト