นแต่ละปีชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักนี้ โดยผู้หญิงจะให้ของขวัญกับฝ่ายชายที่ตนเองมีความรู้สึกพิเศษโดยเฉพาะช็อคโก แลต และมีจำนวนไม่น้อยที่ตั้งหน้าตั้งตาทำช็อคโกแลต
ด้วยตนเอง ช็อคโกแลตที่ให้กันจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไ

ในแต่ ละปีชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักนี้ โดยผู้หญิงจะให้ของขวัญกับฝ่ายชายที่ตนเองมีความรู้สึกพิเศษโดยเฉพาะช็อคโก แลต และมีจำนวนไม่น้อยที่ตั้งหน้าตั้งตาทำช็อคโกแลต
ด้วยตนเอง ช็อคโกแลตที่ให้กันจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ช็อคโกแลตที่ให้คุณพ่อหรือเพื่อนร่วมงานที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือแสดงการขอบคุณ ช็อคโกแลตประเภทนี้เรียกว่า Giri - Choco
(กิริ ช็อคโกะ) ส่วนช็อคโกแลตที่ทำให้คนรักนั้น จะเรียกว่า
Honmei - Choco (ฮงเมอิ - ช็อคโก) เป็นโอกาสที่ได้บอก
ความรู้สึกที่มีอยู่กับคนที่รักหรือแอบชอบ

สำหรับชายที่ต้องการตอบแทนความรู้สึกที่ดีให้กับฝ่ายหญิงนั้น
จะใช้วัน "White Day" ซึ่งเป็นโอกาสที่ฝ่ายชายจะตอบแทนความรู้สึกที่ดีกับฝ่ายหญิง โดยให้ของหวานหรือของที่ระลึกต่างๆ สำหรับการตอบรับรักนั้นนิยมให้ Mashmellow (มัชเมลโล่) เป็นการตอบรัก

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト