ตุ๊กตาโคเคชิเป็นตุ๊กตาไม้พื้ันบ้านที่ญี่ปุ่นนิยมเล่นกันเป็นจำนวนมาก ทำมาจากไม้ลำตัวมีลวดลายเป็นลายดอกเบญจมาศลักษณะของตาจะเป็นดวงตาที่อ่อนโยน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลักษณะของตุ๊กตาก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแหล่งผลิตและผู้ทำ และเป็นที่แพร่หลายกันมากในเขตเซนได

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト