ด้านหน้าของสถานีรถไฟ Shibuya มีการติดตั้งพื้นที่เมื่อเหยียบแล้วจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา

ได้ และมีจอ LED บอกว่าที่เดินหรือวิ่งบนพื้นนั้นผลิตกระแสไฟฟ้าได้กี่กิโลวัตต์ คาดว่าอนาคตอาจติดตั้งไว้ตามพื้นศูนย์การค้าที่คนเดินผ่านเยอะๆ ช่วยปั่นไฟให้ห้างไปในตัว

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト