เต่าญี่ปุ่น ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในญี่ปุ่น แต่กำเนิดในทวีปอัฟฟริกา

เต่าญี่ปุ่น ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในญี่ปุ่น แต่กำเนิดในทวีปอัฟฟริกา สาเหตุที่เรียกว่าเต่าญี่ปุ่นนั้น เพราะคนไทยนำเข้ามาจากญี่ปุ่น จึงเรียกกันว่าเต่าญี่ปุ่นนั่นเอง วัยเด็กจะมีกระดองค่อนข้างกลม และจะมีสีเขียวทั้งตัวและกระดอง บริเวณหางตาจะมีสีแดง เมื่อโตขึ้นสีเขียวจะเริ่มหายไป กลายเป็นสีน้ำตาลทั้งตัวและกระดอง ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ และเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 1 ฟุต ส่วนอายุขัยโดยเฉลี่ยของเต่าญี่ปุ่นมีอายุถึง 50 ปีเลยทีเดียว วัยเด็กควรเลี้ยงด้วยเนื้อสัตว์มากกว่าผักจะดีกว่า พอโตขึ้นแล้วค่อยให้แต่ผักอย่างเดียว โดยการใส่ผักลงไปในน้ำได้เลย ภาชนะที่ใช้เลี้ยงนั้นควรจะมีพื้นที่กว้างพอสมควรเพราะเต่าญี่ปุ่นจะโตเร็ว และควรมีทั้งพื้นบกเพื่อให้เต่ามารับแสงแดดได้วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมง และพื้นน้ำโดยที่น้ำไม่ต้องลึกมาก เต่าญี่ปุ่นเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะมีการวางไข่เยอะ เพราะฉะนั้นไม่ควรนำไปปล่อย เพราะเต่าญี่ปุ่นขยายพันธ์ง่ายกว่าเต่าไทย ซึ่งจะทำให้ระบบนิเวศน์เสียหายได้

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト