โชกุน เป็นชื่อเรียกตำแหน่งทางการทหารของญี่ปุ่นสมัยโบราณ

โชกุน เป็นชื่อเรียกตำแหน่งทางการทหารของญี่ปุ่นสมัยโบราณ ซึ่งหมายถึงแม่ทัพใหญ่ผู้ปราบคนเถื่อน ในยุคแรกจะมีอำนาจหน้าที่แค่ชั่วคราวในช่วงสงครามเท่านั้น และในสมัยการปฏิรูปเมจิในปี พ.ศ. 2410 ก็ได้ยุบเลิกตำแหน่งนี้ลง

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト