ฤดูร้อนของญี่ปุ่น ฝนจะตกเป็นบางช่วง นานประมาณ 5 สัปดาห์

ฤดูร้อนของญี่ปุ่น ฝนจะตกเป็นบางช่วง นานประมาณ 5 สัปดาห์ แล้วจากนั้นอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆไม่ต่างกับอากาศที่ไทยเลยทีเดียว ผู้คนจะนิยมไปเที่ยวทะเลกัน ฤดูนี้มีเทศกาลที่น่าสนใจคือเทศกาลดอกไม้ไฟ ผู้คนจะแต่งตัวในชุดยูคาตะไปชมดอกไม้ไฟกัน

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト