ร่มญี่ปุ่น (คาระคาซ่า) แปลตามตัวก็คือ "ร่มจีน" ดังนั้นร่มญี่ปุ่นในอดีตนั้นจึงนำเข้ามาจากประเทศจีนนั่นเอง

ร่มญี่ปุ่น (คาระคาซ่า) แปลตามตัวก็คือ "ร่มจีน" ดังนั้นร่มญี่ปุ่นในอดีตนั้นจึงนำเข้ามาจากประเทศจีนนั่นเอง และในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นภาพตามกำแพงของหลุมฟังศพก่อนประวัติศาสตร์ จะมีรูปขุนนางติดตามด้วยคนรับใช้สองคนคอยถือร่มให้เจ้านายของตน หรือแม้แต่ในนวนิยายต่างๆก็ยังมีการบรรยายถึงร่มของเจ้านายแต่ละองค์ด้วย จะเห็นได้ว่าร่มนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น ร่มในสมัยก่อนนั้นทำด้วยผ้าไหมเป็นส่วนใหญ่ และไม่สามารถหุบร่มเก็บได้ ร่มนี้จึงไม่ได้มีไว้เพื่อใช้กันแดดกันฝน แต่มีเพื่อแสดงอำนาจและฐานะของแต่ละคน และเมื่อเวลาผ่านไป ร่มก็ถูกพัฒนาให้งดงามจนทำให้ร่มกันแดดกันฝนได้ดีขึ้น จากร่มที่ทำด้วยผ้าหรือกระดาษนำไปชุบน้ำมัน มีสีสันจัดจ้าน กลายเป็นร่มพลาสติก เน้นสีเข้มในปัจจุบัน และใช้กันอย่างแพร่หลาย ในวันที่ฝนตก กลับเห็นแต่ร่มสีดำๆเข้มๆ กับคนที่ใส่ชุดสูทผูกไทย์ เดินกันขวักไขว่บนถนน ส่วนภาพของร่มญี่ปุ่นที่ทำอย่างประณีตกลับไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แทน การที่จะได้เห็นภาพคนญี่ปุ่นถือร่มที่สวยงามเดินตามท้องถนนจึงเห็นได้ยากแล้วในปัจจุบัน

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト