ฤดูหนาวของญี่ปุ่น อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 1-8 องศา

ฤดูหนาวของญี่ปุ่น อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 1-8 องศา อากาศจะหนาวไล่จากเหนือลงใต้ แม่น้ำลำคลองจะเป็นน้ำแข็ง ทั่วทุกที่จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ทำให้ผู้คนนิยมเล่นสกีกันมากในช่วงนี้ จะมีการจัดเทศกาลหิมะ เช่นที่เมืองซัปโปโระ จะมีการแข่งขันการสร้างประติมากรรมหิมะขึ้น และยังเป็นช่วงแฟชั่นอีกช่วงนึงก็ว่าได้ นอกจากจะเที่ยวงานเทศกาลหิมะแล้ว ในช่วงนี้คนญี่ปุ่นจะนิยมไปเที่ยวบ่อน้ำร้อน แช่ออนเซ็นกันด้วย

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト