ฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น สัญลักษณ์ของฤดูคือดอกเบญจมาศ

ฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น สัญลักษณ์ของฤดูคือดอกเบญจมาศ เป็นช่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนสี จากเขียวเป็น แดง ส้ม เหลือง ผู้คนจะนิยมออกมาชมใบไม้เปลี่ยนสีกันมาก ซึ่งต้นไม้บางชนิดก็จะผลิดอกออกมาใหม่ด้วย อากาศกำลังเย็นสบายเหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวธัญพืช

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト