เครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น ดิน สี น้ำยาเคลือบ ล้วนเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นศิลปะ อารมณ์ ธรรมชาติ ของแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบัน นอกจากเครื่องปั้นดินเผาจะเป็นภา๙นะไว้สำหรับใส่อาหาร หรือ เป็นเครื่องประดัีบตกแต่งบ้านแล้ว ยังเป็นของฝาก ของที่ระลึก ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของสถานที่ๆเราได้ซื้อมาได้อีกด้วย

เครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อดิน รูปแบบภาชนะ วิธีการเผา และน้ำเคลือบ ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะก้าวหน้า แต่ว่าก็ยังคงใช้เตาที่เป็นแบบดั้งเดิมอยู่ ขั้นตอนการเผานั้นไม่ต้องบอกก็ทราบว่าต้องใช้เทคนิคต่างๆที่บรรจง ประณีต เป็นอย่างมาก ทั้งอุณหภูมิ และ ฝืนที่ใช้เผา
ส่วนประเภทของเตามี 2 ประเภทด้วยกัน
1 ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง เรียกว่า เตาอานากามะ 2 ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง เรียกว่า เตาโนโบริกามะ

ปัจจัยที่ทำให้สีที่ได้ออกมานั้นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา
ถ้าสีของดวงอาทิตย์ขึ้นนั้น 500 องศาเซลเซียส สีแดงเข้ม 700 องศาเซลเซียส
สีชมพู (ดอกซากุระ) 900 องศาเซลเซียส สีเกือบส้มและสว่าง 1000 องศาเซลเซียส
สีเหลือง 1100 องศาเซลเซียส สีเหลืองสว่าง 1200 องศาเซลเซียส
สีสว่างขาว 1250 - 1300 องศาเซลเซียส

จึงทำเเครื่องปั้นออกมามีลักษณะที่สวยงาม

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト