หากมาญี่ปุ่นอยากจะดื่มน้ำ เราก็บอกว่า อยากดื่ม "เหี้ย"

เนื่องจากร้านในญี่ปุ่นค่อนข้างเล้กหากคนเยอะอาจฟังไม่ชัด

เราต้องตะโกน ให้ดังๆๆ แต่ตอนตะโกนก็ต้องระวังด้วยว่า ในร้าน

อาจจะมีคนไทยคนอื่น ที่ไม่รู้จักกันอยู่ด้วยหรือไม่ เผลอๆ อาจจะมีเด็กเสริพท์เป็นคนไทย ก็ควร

จะระวังให้ดี

คำว่า "เหี้ย" ปกติ จะหมายถึง น้ำเปล่า หรือ น้ำเย็น

ในภาษาญี่ปุ่น คำว่า "เหี้ย" เป็นภาษาทั่วไป ที่ใช้ขอน้ำดื่มตามร้านอาหารทั่วไป

แต่ถ้าจะให้สุภาพหน่อย คนญี่ปุ่นก็จะพูดว่า

"โอ้! เหี้ย "

.....

คำว่า "โอ้" เป็นคำที่เอาไว้นำหน้า คำนาม เมื่อต้องการให้คำนามนั้นอยู่ในขั้นที่สุภาพขึ้น

เช่น คำว่า น้ำ โดยปกติ จะเรียก ว่า "เหี้ย" แต่ เมื่อทำให้สุภาพ ก็เติมคำว่า "โอ้" ไว้หน้าคำว่า

"เหี้ย" รวมแล้ว ก็จะได้ คำว่า "โอ้! เหี้ย "

จาก http://dict.longdo.com/portal/node/70

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト